Vyhľadať PSČ a dodávaciu poštu podľa adresy
Vyhľadať obec podľa PSČ
Výsledky vyhľadávania pre:

PSČ Kosice Nova

Obec Ulica PSČ Dodávacia pošta Okres/Poznámka
Košice Brečtanova 040 11 Košice 11
Košice Brečťanová 040 11 Košice 11
Košice Budanová 040 01 Košice 1
Košice Cezmínová 040 22 Košice 22
Košice Cínová 040 17 Košice 17
Košice Čerešňová 040 14 Košice 14
Košice Ďatelinová 040 17 Košice 17
Košice Drieňová 040 01 Košice 1
Košice Dvorkinova 040 22 Košice 22
Košice Edisonova 040 18 Košice 18
Košice Galenova 040 01 Košice 1
Košice Gaštanová 040 01 Košice 1
Košice Golianova 040 18 Košice 18
Košice Gudernova 040 11 Košice 11
Košice Hurbanova 040 01 Košice 1
Košice Jabloňová 040 15 Košice 15
Košice Jarabinová 040 22 Košice 22 nepárne č. 1-9
Košice Jaseňová 040 14 Košice 14
Košice Jazmínová 040 11 Košice 11
Košice Križinova 040 18 Košice 18
Košice Krmanova 040 01 Košice 1
Košice Kukučínova 040 01 Košice 1
Košice Ľanová 040 17 Košice 17
Košice Malinová 040 01 Košice 1
Košice Mudroňova 040 01 Košice 1
Košice Nová 040 18 Košice 18
Košice Orgovánová 040 11 Košice 11
Košice Ortvaňová 040 14 Košice 14
Košice Platanová 040 01 Košice 1
Košice Poničanova 040 17 Košice 17
Košice Pribinova 040 01 Košice 1
Košice Puškinova 040 01 Košice 1
Košice Rozmarínová 040 17 Košice 17
Košice Rubínová 040 11 Košice 11
Košice Rumanova 040 01 Košice 1
Košice Smetanova 040 01 Košice 1
Košice Šafranová 040 01 Košice 1
Košice Timonova 040 01 Košice 1
Košice Titánová 040 17 Košice 17
Košice Tramínová 040 18 Košice 18 č. 1-30
Košice Tŕňová 040 01 Košice 1
Košice Vínová 040 14 Košice 14
Košice Višňová 040 01 Košice 1
Košice Watsonova 040 01 Košice 1
Košice Zborovjanova 040 17 Košice 17
get posts with facebook hashtag in json format